Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 31. 10. 2018

Zpráva z jednání

Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 31. 10. 2018.

Přítomni:        předseda komise, místopředsedkyně komise a tři členové komise

Omluveni:     —

Nepřítomni:   čtyři členové komise

Hosté:           občanka Čejetic

Jednání zahájil předseda komise a přivítal členy komise, které informoval o financích pro naši příměstskou část na příští rok.

Předseda komise seznámil členy s dopisem občanky Čejetic a s odpovědí na její stížnost.

Zprávy z Magistrátu

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

Svoz bio popelnic v zimním období pro Čejetice:

Termín svozu: prosinec 4.12. 2018; 18.12. 2018

leden     1.1.2019; 15.1.2019; 29.1.2019

únor       12.2.2019; 26.2.2019

březen   12.3.2019; 26.3.2019

Splněné požadavky

Opraven zámek a vrátka u klubu seniorů.

Koš na odpadky zabudován nedostatečně.

Ořezaný živý plot u hřiště a u lesíka.

Posekaná tráva a uklizené listí ze spadlých stromů.

Nesplněné požadavky

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

Ve Vodárenské ulici před č. 257 odstranit suchou borovičku a před č. 262 odstranit suchou vrbu.

Ořezat borovice ve Vodárenské ulici.

Ořezat lípu ve Vodárenské ulici, větve zasahují do chodníku.

U Červenky ořezat stříbrný smrk, větve zasahují na pěšinu.

Vyčistit kanál v Koněvově ulici od pomníku směr nahoru na Dalovice.

Poškozená krajnice v zatáčce Koněvova ulice a Dalovická.

V této zatáčce chybí označník na silnici.

Upozornění komise

Komise upozorňuje, že veřejná beseda na Magistrátu v listopadu nebude.

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

P ř í š t í  j e d n á n í:

ve středu 28.listopadu  2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: místopředsedkyně komise

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment