Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice ze dne 26. 09. 2018

Zpráva z jednání Komise pro příměstskou část Čejetice

dne 26. 9. 2018.

 Přítomni:        p. Březina, pí. Bělská; p. Král

Omluveni:     p. Procházka Jiří

Nepřítomni:  pí. ing. Karbusová; pí. Havelková, p. Svoboda, p. Kyrián, p. Vaník

Hosté:           nebyli

Jednání zahájil p. Březina a přivítal členy komise, které informoval o schůzi komise pro RM pro rozvoj příměstských části ze dne 12. 9. 2018.

Zprávy z Magistrátu.

Jednání zahájil a vedl místopředseda komise pan Melichar a informoval:

Velkoobjemové kontejnery v podzimním období nebudou přistavěny z důvodu vyčerpání finančních prostředků pro letošní rok.

Tato informace byla již podána na schůzi 9. 5. 2018.

Investice pro Čejetice na rok 2018  – 2019 rekonstrukce schodiště mezi Koněvovou ulicí a Novou ulicí.

Splněné požadavky.

 Nesplněné požadavky.

Nový herní prvek na dětské hřiště – slíbená houpačka / tzv. Tarzan/

Prodloužení dělicí čáry od viaduktu nahoru Koněvovou ulicí.

Zábradlí pod viaduktem podél nového chodníku.

Doplnit zábradlí u opravené cesty od viaduktu k lesíku.

Vodárenská ul. před č. 257 vysadit novou zeleň.

Nové požadavky

Zabudovat do země koš na odpadky u viaduktu.

Zaplnit retardér u školky asfaltem do roviny.

Ořezat živý plot u hřiště a u lesíku.

Vyčistit kanály, včetně kanálů v chodnících v celé obci.

 Upozornění komise

Komise žádá obyvatele, aby uklízeli listí a větve, které z jejich pozemku znečišťují veřejné plochy.

P ř í š t í j e d n á n í:

ve středu 31. října 2018 od 18 00 hod. v klubovně.

Zapsala: Bělská Alena.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment